Kontakt oss

Styret i MS Svartor velges hvert halvår av Generalforsamlingen, og består av fire personer. Henvendelser til klubben kan rettes til dem. Henvendelser om utleie rettes til Questor.

Det nåværende Styret i Svartor er:

Princeps (formann): Joachim Doppelmayr, [email protected]

Questor: Janni Aaserud, [email protected]

Caput Casae: Ingrid Fosheim, [email protected]

Prefectus: Anna Ringerud,  [email protected]

 

Styret får i viktige anliggender innspill fra det rådgivende Hyttestyret, som består av Princeps og tre Gamlekarer valgt av Generalforsamlingen. Det nåværende Hyttestyret består av Henning Høyte, Thomas Kjernli, Victoria Lykke Syse og Joachim Doppelmayr. Klubbens øvrige verv er for tiden besatt av:

 

Skioppmann: Karsten Engseth Kluge

Censor: Åslaug Dahl

Tribunus Plebis: Line Leegaard

Nettansvarlig: Remi André Karlsen

 

Betalinger til Svartor:

Kontonummer: 6074.06.04549

M.S. Svartor