Kontakt oss

Styret i MS Svartor velges hvert halvår av Generalforsamlingen, og består av fire personer. Henvendelser til klubben kan rettes til dem. Henvendelser om utleie rettes til Questor.

Det nåværende Styret i Svartor er:

Princeps (formann): Joachim Doppelmayr, [email protected]

Questor: Janni Aaserud, [email protected]

Caput Casae: Ingrid Fosheim, [email protected]

Prefectus: Anna Ringerud,  [email protected]

 

Styret får i viktige anliggender innspill fra det rådgivende Hyttestyret, som består av Princeps og tre Gamlekarer valgt av Generalforsamlingen. Det nåværende Hyttestyret består av Håvard Skjellegrind, Henning Høyte, Benedicte Agdestein og Thomas Kjernli. Klubbens øvrige verv er for tiden besatt av:

 

Skioppmann: Georg Bjerke

Censor: Jon Anders Feet

Tribunus Plebis: Stine Dreyer

Nettansvarlig: Tuva Sofie Tveiten

 

Betalinger til Svartor:

Kontonummer: 6074.06.04549

M.S. Svartor