Kontakt oss

Styret i MS Svartor velges hvert halvår av Generalforsamlingen, og består av fire personer. Henvendelser til klubben kan rettes til dem. Henvendelser om utleie rettes til Questor.

Det nåværende Styret i Svartor er:

Princeps (formann): Ingrid Fosheim                            [email protected]

Questor: Janni Aaserud                                                       [email protected]   

Caput Casae: Kenneth Grüner Johansen                   [email protected]

Prefectus: Anna Ringerud                                                 [email protected]

 

Styret får i viktige anliggender innspill fra det rådgivende Hyttestyret, som består av Princeps og tre Gamlekarer valgt av Generalforsamlingen. Det nåværende Hyttestyret består av Henning Høyte, Thomas Kjernli, Victoria Lykke Syse og Ingrid Fosheim. Klubbens øvrige verv er for tiden besatt av:

 

Hoppoppmann: Karsten Engseth Kluge

Censor: Åslaug Dahl

Tribunus Plebis: Georg Bjerke

Nettansvarlig: Remi André Karlsen

 

Betalinger til Svartor:

Kontonummer: 6074.06.04549

M.S. Svartor