Kontakt oss

Styret i MS Svartor velges hvert halvår av Generalforsamlingen, og består av fire personer. Henvendelser til klubben kan rettes til dem. Henvendelser om utleie rettes til Questor.

Det nåværende Styret i Svartor er:

Princeps (formann): Kenneth Grüner Johansen   [email protected]

Questor: Åslaug Dahl                                                           [email protected]

Caput Casae: Oline Marie Sæther                                [email protected]

Prefectus: Kristina May Riedel                                       [email protected]

 

Styret får i viktige anliggender innspill fra det rådgivende Hyttestyret, som består av Princeps og tre Gamlekarer valgt av Generalforsamlingen. Det nåværende Hyttestyret består av Henning Høyte, Thomas Kjernli, Victoria Lykke Syse og Ingrid Fosheim. Klubbens øvrige verv er for tiden besatt av:

 

Hoppoppmann: Nora Lysne

Censor: Anne Goffeng

Tribunus PlebisKarsten Engseth Kluge

Nettansvarlig: Remi André Karlsen

 

Betalinger til Svartor:

Kontonummer: 6074.06.04549

M.S. Svartor